(Studie)Reizen en garantie

(Studie)Reizen en garantie

Indien wij een evenement organiseren inclusief vervoer of een hotelovernachting, dan is er sprake van een zgn ‘pakketreis’ in de zin van de Richtlijn Pakketreizen (EU) 2015/2302. In dat geval kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt CongresArchitect B.V. gebruik van STO Garant voor alle pakketreizen. STO Garant is een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. Het is een derdengeldenregeling die uw betaling waarborgt tot na afloop van uw boeking. Als reiziger betaalt u het boekingsbedrag niet aan CongresArchitect B.V., maar aan de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze Stichting Derdengelden verwerkt alle betalingen voor STO Garant.

De dag na afloop van uw boeking wordt uw boekingsbedrag vrijgegeven van de derdengeldenrekening aan CongresArchitect B.V. Mocht CongresArchitect B.V. voor het einde van uw boeking in een faillissement of surseance van betaling terechtkomen dan wordt uw boekingsbedrag vrijgegeven aan Stichting Take Over (STO). STO zal er dan, afhankelijk van de situatie, voor zorgen dat u uw boekingsbedrag terugkrijgt, uw boeking kunt vervolgen of naar het eindpunt van uw boeking kunt reizen.

Hiermee heeft CongresArchitect B.V. zich van bescherming bij insolventie voorzien bij STO Garant. Wanneer diensten door insolventie van CongresArchitect B.V. niet worden verleend, kunnen reizigers contact opnemen met STO Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@sto-garant.nl of +31 (0)85 13 02 943.

Bezoek de website van STO Garant voor meer informatie over pakketreizen.

(Study)Trips and Guarantee

When we organize an event including transportation or a hotel stay, this combination services constitutes a ‘travel package’ within the meaning of the Package Travel Directive (EU) 2015/2302. This means that you are entitled to make claims under all EU legislation applying to travel packages.

In order to meet its statutory obligation to provide a guarantee, CongresArchitect B.V. uses STO Garant for all travel packages. STO Garant is a guarantee scheme, recognised by the Authority for Consumers and Markets (ACM) . It consists of an escrow account in which your payment is held until your trip has come to an end. As the traveller, you do not pay CongresArchitect B.V. but instead pay the booking sum into the escrow account belonging to Stichting Derdengelden Certo Escrow, a payment service provider registered with the Dutch Central Bank (DNB) and the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). Stichting Derdengelden Certo Escrow processes all payments on behalf of STO Garant.

The booking payment is released to CongresArchitect B.V. by the escrow account the day after your trip has come to an end. If CongresArchitect B.V. files for bankruptcy or is granted a suspension of payments before your trip comes to an end, the booking sum will be released to Stichting Take Over (STO). Depending on the situation, STO will then ensure that the booking sum is refunded to you, that you are able to continue on your trip, or that you are able to travel to the final destination on your journey.

CongresArchitect B.V. has therefore protected itself against insolvency through STO Garant. If services are not provided by CongresArchitect B.V. due to insolvency, travellers can contact STO Garant, which has its offices at Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Netherlands, by sending an email to info@sto-garant.nl or by calling +31 (0)85 13 02 943.

Visit the website of STO Garant (in Dutch) for more information on travel packages.